diumenge, 15 d’abril de 2018

Joc del 2. Juego del 2.

Primer va ser el joc de doble i meitat. Ara el joc del 2, una variant de l'anterior, amb un format més senzill però no per això menys interessant.  Avui us el presento.

Primero fue el juego de doble y mitad. Ahora el juego del 2, una variante del anterior, con un formato más sencillo pero no por eso menos interesante. Hoy os lo presento.

Joc del 2 amb cavalls. Juego del 2 con caballos.Esteu veient el tauler de 5x5. Tenim etiquetes reversives amb els resultats, de negre, de la taula del 2, es poden distribuir aleatòriament, a l'igual que l'etiqueta del premi (en aquest cas un premi real), així com els dos cavalls, un per a cada bàndol.

Estais viendo el tablero de 5x5. Tenemos etiquetas reversivas con los resultados, de negro, de la tabla del 2, se pueden distribuir aleatoriamente, al igual que la etiqueta del premio (en este caso un premio real), así como los dos caballos, uno para cada bando.

Cartró per jugar al 2. Cantó de les operacions.
Cartón para jugar al 2. Lado de las operaciones.
Cada jugador/a disposarà d'un cartró amb les operacions de la taula del 2. Es tracta d'anar capturant els resultats fins a completar-ne la taula. Només es podrà capturar un resultat una sola vegada. Només en últim lloc es podrà capturar el premi, qui ho aconsegueixi, guanya. 

A sota de cada resultat tenim la operació (amb color blau). Així, en cas de dubte, es pot comprobar si fem correctament la captura. Això ens permet, a la vegada, jugar a capturar operacions amb els cartrons dels resultats (només hem d'invertir les etiquetes i els cartrons, és un doble joc). Mireu a sota.

Cada jugador/a dispondrá de un cartón con las operaciones de la tabla del 2. Se trata de ir capturando los resultados hasta completar la tabla. Solo se podrá capturar un resultado una sola vez. Solo en última lugar se podrá capturar el premio, quien lo consiga, gana.

Debajo de cada resultado tenemos la operación (de color azul). Así, en caso de duda, se puede comprobar si hacemos correctamente la captura. Esto nos permite, del mismo modo, jugar a capturar operaciones con los cartones de los resultados (solo tenemos que invertir las etiquetas y los cartones, se trata de un juego doble). Mirad debajo.

Cartró per jugar al 2. Cantó dels resultats.
Cartón para jugar al 2. Lado de los resultados.
Altres normes importants:

- Les peces que juguin no podran capturar-se entre elles. 
- Les peces que juguin podran ocupar qualsevol casella, excepte la que estigui ocupada per la peça rival o per la del premi, que només es podrà capturar en l'última jugada de la partida.

Altres consideracions:

Hi pot jugar qualsevol, en domini o no la taula. El joc pot servir tant per aprofundir, com per reforçar-ne l'aprenentatge i, fins i tot, introduir-la. Amb el joc simple del rei ni tan sols cal saber d'escacs. 

Tothom hi pot jugar i passar-s'ho bé!!!


Otras normas importantes:

- Las piezas que jueguen no podrán capturarse entre ellas.
- Las piezas que jueguen podrán ocupar cualquier casilla, excepto la que esté ocupada por la pieza rival o por la del premio, que solo se podrá capturar en después de completar la tabla, en último lugar y como colofón del juego.

Otras consideraciones:

Puede jugar cualquier persona, domine o no la tabla. El juego puede emplearse tanto para profundizar en su aprendizaje, como para reforzarlo o, incluso, introducirla. Si se utilizan los reyes, con su facilidad de manejo, ni siquiera hace falta saber jugar al ajedrez.

¡Cualquiera puede jugar y pasárselo en grande!Joc del 2 amb reis. Juego del 2 con reyes.

Alumnes de segon jugant amb reis. Alumnos de segundo jugando con reyes.

Comptes i emoció. Cuentas y emoción.

Comptes. Cuentas.

Emoció i concentració. Emoción y concentración.

Alumnes de tercer jugant amb cavalls. Alumnos de tercero jugando con caballos.

Emoció. Emoción.

I alternatives. Y alternativas.

Diversió. Diversión.

Diversió i emoció. Diversión y emoción.

Emoció i diversió en tota la sala
Emoción y diversión en toda la sala.

Alumnes de segon jugant amb reis. Alumnos de segundo jugando con reyes.

dimecres, 21 de març de 2018

Campionat del Guimerà. Ronda 3

Dilluns, dia 19 de març, ha acabat de disputar-se la tercera ronda del Campionat del Guimerà 2018. Aquesta ha estat l'última sota el format de tres jornades. Les nombroses sortides que realitzem en el centre han fet que  s'allargués la ronda en tres setmanes, una per a cada jornada. En tornar de les vacances de setmana santa reprendrem el campionat amb tres rondes més, aquesta vegada amb la inclusió d'una única jornada per ronda. Dels 102 participants inicials passarem a tenir-ne només 28, els que superen la primera fase amb més puntuació.

Instants inicials de la primera jornada, dia 5 de març de 2018.
En aquest moment encapçalen la classificació quatre jugadors amb 4,5 punts: l'Éric Piñero; l'Hugo Orellana i l'Héctor Cruz, tots ells de 5è A, i l'Hugo Dengra, de 4t A. Els segueixen a tan sols mig punt el Dani Rayón, de 4t A i el Samuel Bautista de 3r A. A un punt es troben ja el Diego Peña i la Paula Criado, tots dos de 6è B i el Jhon Carballo, de 4t A.

Segona jornada en joc, dia 12 de març de 2018.
Desitgem molta sort, o concentració, a tots els participants que han superat l'equador del torneig. I a tots els que no hi poden continuar jugant que no es desanimin, doncs el més important és passar una estona divertida, tothom n'està aprenent!


 
Tercera jornada amb força absències, dia 19 de març de 2018.


dissabte, 10 de març de 2018

Dobles i meitats. Dobles y mitades.

Uns quants dies enrera li preguntava a la Conxi, tutora de 3r A, sobre quin aspecte voldria que treballés a partir dels escacs. Em va respondre que li interessava la temàtica de les quantitats dobles, doncs les estava treballant a classe de matemàtiques. Pocs dies més tard es donava a conèixer el magnífic joc Chesstratego de Migue Malo, en coneixer-lo, i lligar caps amb els treballs de César Monroy, vaig tenir la idea del joc que avui us presento. Prèviament vaig tornar a parlar amb la Conxi per demanar-li per les xifres exactes que preferia que treballés.

Unos cuantos días atrás pregunté a Conchi, tutora de 3º A, sobre qué aspecto quería que trabajara en clase a partir del ajedrez. Me respondió que le interesaba la temática de las cantidades dobles, pues las estaba trabajando en su clase de matemáticas. Pocos días después se daba a conocer el magnífico juego Chesstratego de Migue Malo, al conocerlo, y relacionar ideas con los trabajos de César Monroy, tuve la idea del juego que hoy os presento. Previamente volví a hablar con Conchi para consultarle sobre las cifras exactas que prefería que trabajara.

En aquesta versió o possibilitat disposarem sobre el tauler de 8x8 seixanta etiquetes. En cadascuna d'elles hi figura un número tant a l'anvers com a l'invers: en una cara hi consta la meitat i en l'altra el seu doble. Els jugadors disposen d'un "cartró", en el vídeo empren el cartró de les meitats. Amb dos cavalls en el centre es disposen a capturar, alternant les seves jugades, les quantitats dobles de les que disposen en el seu cartró. Els cavalls no es poden capturar entre ells. En aquesta versió les xifres que representen la meitat són de color blau; les que representen el doble són de color negre. Com que cada etiqueta disposa a sota la quantitat meitat o doble, segons sigui el cas, la canalla no necessita de cap adult per controlar-ne el funcionament i resulta fàcilment autocorrectiu. Amb cartrons de xifres negres podem jugar a capturar les meitats (en el vídeo només juguen a capturar dobles, però és evident que es pot també jugar a capturar meitats).

En esta versión o posibilidad dispondremos sobre el tablero de 8x8 sesenta etiquetas. En cada una de ellas figura un número, tanto en el anverso como en el inverso: en una cara consta una mitad y en la otra su cantidad doble. Los jugadores disponen de un "cartón", en el vídeo utilizan el cartón de mitades. Con los dos caballos en el centro, como posición inicial, se disponen a capturar las cantidades dobles equivalentes a las mitades de su cartón correspondiente. Los caballos no pueden capturarse entre ellos. En esta versión las cifras que representan mitades son de color azul; las que representan dobles son de color negro. Como cada etiqueta tiene debajo la cantidad mitad o bien doble, según sea el caso, los contendientes no necesitan de la presencia adulta peara controlar el funcionamiento y resulta fácilmente autocorrectivo. Con cartones de cifras negras podemos jugar a capturar mitades (en el vídeo solo juegan a capturar dobles, pero es evidente que se puede jugar también a capturar mitades).


Tenim dos vídeos més en el nostre canal. En el segon el Dani fa una jugada genial. En el tercer tenim el desenllaç de la partida. Entra-hi si els vols veure.

https://www.youtube.com/channel/UCSoUX_h5S53HZm3U_7tpraA

Tenemos dos vídeos más en nuestro canal. En el segundo Dani hace una jugada genial. En el tercero podemos ver el desenlace de la partida. Entra en el link si quieres verlos.

https://www.youtube.com/channel/UCSoUX_h5S53HZm3U_7tpraA


El joc ofereix moltes possibilitats d'adaptació, tant a nivell de sofistificació com de temàtica. 

Exemples temàtics:

Llengua: capturar sinònims/antònims.

Anglès: capturar paraula/icona

Alumnat nouvingut: capturar paraula/icona

Medi: capturar capitals/països

Exemples de sofistificació: taulers més petits (5x5); jugar amb una altra peça (dama) o bé dues (torre i alfil); disenyar etiquetes que millorin la visibilitat desde mes angles perspectius, cosa que possibilitaria que puguessin jugar més persones...

El juego ofrece muchas posibilidades de adaptación, tanto a nivel de sofistificación como temático.

Ejemplos temáticos:

Lengua: capturar sinónimos/antónimos.

Inglés: capturar palabra/icono

Alumnado recién llegado: capturar palabra/icono

Conocimiento del medio: capturar capitales/países

Ejemplos de sofistificación: tableros más pequeños (5x5); jugar con otra pieza diferente al caballo (dama) o bien con dos (torre y alfil); diseñar etiquetas que mejoren la visibilidad de las cifras desde más ángulos perspectivos, lo cuál posibilitaría que pudieran jugar más personas.

Si t'ha agradat comparteix. Si tens algun dubte o vols manifestar la teva opinió escriu aquí mateix. Ben aviat esperem enregistrar en castellà i millorar la qualitat de la grabació. Moltes gràcies per la vostra atenció.

Si te ha gustado comparte. Si tienes alguna duda o quieres expresar tu opinión escribe aquí mismo. Pronto esperamos grabar en castellano y mejorar la calidad del vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.divendres, 9 de març de 2018

Torneig de Candidats 2018

Avui dimarts es decideix, finalment, el Torneig de Candidats 2018. S'hi enfronten 8 dels millors jugadors del món. Tots contra tots a doble duel. Només qui en resulti vencedor s'enfrontarà al campió del món, Carlsen, per disputar-li el ceptre mundial al mes de novembre. Ara per ara, Caruana ho té tot de cara per alçar-se amb el triomf.

Hoy martes se decide, finalmente, el Torneo de Candidatos 2018. Se enfrentan 8 de los mejores jugadores del mundo. Todos contra a todos a doble duelo. Solo quien se alce con el triunfo le disputará a Carlsen la corona mundial en el mes de noviembre. En este momento Caruana lo tiene todo de cara para alzarse con el triunfo

En la jornada de dissabte Karjakin consumà la seva remuntada i guanyà Caruana, líder fins el moment, ara tots dos empaten al capdavant de la classficació, tot i que el desempat afavoreix, de moment, a l'actual sots-campió mundial. Per la seva part Ding guanyà la seva primera partida i arriba invicte, faltant només dues rondes, a situar-se tercer a mig punt dels primers classificats, això sí, empatat a punts amb Grischuk i Mamedyarov.

En la jornada d'ahir dilluns Caruana va vèncer a Aronian, en hores baixes; també ho va fer Mamedyarov davant Grischuk; mentre que Karjakin i Ding no van passar de l'empat davant de So i de Kramnik respectivament. Així doncs l'italoestadounidenc lidera la classificació amb 8 punts, seguit de Mamedyarov i Karjakin a mig punt tots dos; Ding es troba ja a un punt.


Caruana, a un pas de reptar Carlsen per al títol mundial.

En la jornada del sábado Karjakin consumó su remontada y ganó a Caruana, líder hasta el momento. Ahora los dos empatan en la cabeza de la clasificación, aunque el desempate favorece, de momento, al actual subcampeón mundial. Por su parte Ding ganó su primera partida y llega invicto, a falta de las dos últimas y decisivas rondas, a situarse en tercer lugar a medio punto del ruso y del estadounidense, eso sí, empatado junto a Grischuk y Mamedyarov.

En la jornada de ayer lunes Caruana ganó a Aronian, en horas bajas; también lo hizo Mamedyarov ante Grischuk; mientras que Karjakin y Ding no pasaron del empate ante So y Kramnik respectivamente. Así pues el italoestadounidense lidera la clasificación con 8 puntos, seguido de Mamedyarov y Karjakin, los dos a medio punto; Ding se encuentra ya a un punto.


La carrera llega hoy a su fin y Caruana sale hoy en primera posición, se enfrenta a Grischuk, ya descartado después de su derrota ayer ante Mamedyarov. Karjakin se enfrenta a Ding en un duelo rocoso y Mamedyarov con negras lo hace ante Kramnik, quien ha dado mucho juego durante todo el torneo.


La cursa per enfrontar-se al campió. Imatge de ChessBase.
La inmortal de Kramnik del 12 de marzo.

https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/3/1/2

Link de la 14a ronda: 

https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/fide-berlin-candidates-2018/14/1/1


Clicant el logo del Torneig, tant aquí a sota com en el gadget de la dreta, us adreçarà al link oficial:

Clicant el logo accediu al link oficial del Torneg


divendres, 2 de març de 2018

Campionat del Guimerà. Ronda 2.

Ha acabat la segona ronda del Campionat de l'Escola Àngel Guimerà de Pallejà. El format segueix amb la disputa de tres jornades que, aquesta vegada, han tingut lloc el passat dilluns dia 19 de febrer; el dimecres dia 21 i el dilluns dia 26.

Imatge de la sala de joc durant la primera jornada.
Un instant de la segona jornada.
La tercera jornada en joc.

Segueix produïnt-se força ofegats, menys però, que en la primera ronda. Convindria, si es vol aconseguir millorar la puntuació, repassar el mat del petó, així com els consells donats ja en la ronda 1.

En aquesta ocasió hem vist uns quants mats del passadís. Compte si tenim el rei en la primera fila (blanques) o vuitena (negres)!!! Hem de ser previnguts i deixar-li lloc per on escapar en cas que ens hi entrin amb la dama o bé amb una torre, com és el cas següent:

Les blanques han descuidat el passadís de la primera fila.  


Juguen les negres i fan mat en una jugada.   

Mat del passadís.
Una altra mostra amb variació de mat del passadís que vam poder observar durant la primera jornada.

Una versió diferent del mat del passadís.
El rei blanc no pot escapar a la casella d'h2 pel domini de l'alfil negre sobre la casella. 


Mat del pastor

Hi ha, entre els participants del campionat, algun/a jove amb una mica més de pràctica i coneixements que se n'ha aprofitat i ha pogut guanyar amb escac i mat la seva partida ràpidament.

Observeu la posició.

L'atac sobre f7 amb dama i alfil. Mat del pastor
 


Les blanques ataquen f7, el punt més feble de les negres en la posició inicial, amb la dama i l'alfil. Només el rei protegeix aquest punt. Si la dama fa la captura en aquesta posició hi ha escac i mat. És el cèlebre mat del pastor. Vigileu doncs, des de l'inici, cal protegir ràpidament aquest punt. Una jugada tan senzilla com Cf6 resol la situació i la partida pot continuar sense més sobresalts.
 

dilluns, 19 de febrer de 2018

Campionat del Guimerà 2018. Ronda 1.

Avui dilluns comença la segona ronda del Campionat de l'Àngel Guimerà 2018. La primera ronda ha transcorregut sense anomalies en les dues setmanes que ha durat. En la primera jornada s'han disputat disset partides, dilluns 5 i dimarts 6 de febrer. La segona jornada disset partides més, dimecres 7 i dijous dia 8. La tercera jornada ha tingut lloc dimarts 13 i dimecres 14, les darreres disset partides.

Primera jornada, la data de la càmera, equivocada.Un instant de l'inici de la segona jornada.
Tercera jornada de la primera ronda.

S'han produït nombrosos empats per ofegat, en alguns casos per no saber fer el mat amb la dama i el rei (mat del petó). Podeu repassar-lo punxant aquí. O bé perquè, sabent-lo fer, cal més pràctica i saber aplicar-lo correctament. 

Fixeu-vos en la següent posició, la dama ha anat perseguint el rei fins a arraconar-lo. Ara bé, hi ha més peces sobre el tauler, entre d'altres, una torre que domina la columna h.

Les blanques van jugar De7, ofegant al rei.

La manera més fàcil de no equivocar-vos serà arraconar les peces que us "sobren", com és el cas de la torre d'h4 i portar-la lluny de l'abast del rei negre, per exemple, a e4, doblant a la dama. Això si voleu fer el mat amb la dama i el rei, o bé regalar aquestes peces, per exemple: Th8+ (deixant que ens la capturi).
Una altra opció és emprar el domini de les files o de les columnes, per part de la dama i de les torres,  si amb la dama dominem la setena fila, com és el cas, només hem d'accedir amb una de les torres a la vuitena fila, observeu:

Ta8++. Dominem les files 7 (dama) i 8 (torre).

Posicions com aquesta s'han produit força, però poques vegades n'heu tret profit. Quedeu-vos amb la imatge, reteniu la posició i... aconseguireu més punts!!!

Un mat semblant al que veureu a continuació es va produir durant la primera ronda. Malgrat l'aventatge de les negres, la mala posició del rei negre és explotada per les blanques, amb el rei oposat davant del rei contrari, compte!! Perill!! Aquesta torre...


Juguen les blanques i fan mat en una jugada.

Aquesta vegada les blanques van fer la jugada guanyadora.diumenge, 18 de febrer de 2018

Jugades mestres IV. La jugada de la Júlia.

Dijous passat observava la partida de la Júlia, després de que tractèssim les fraccions per primera vegada, a partir dels escacs. Amb tota naturalitat va fer dues jugades seguides com si tal cosa, però no. No havia fet dues jugades qualsevol, de fet, vaig cridar a tota la classe perquè veiessin la jugada de la Júlia, sí... una jugada mestra!!

Juguen les blanques i aconsegueixen un aventatge decisiu.

La dama negra pot entrar perillosament en la primera fila, per tant, capturar amb la dama el cavall d'h5 no és la millor jugada possible. Quina és?

La Júlia després de Ce7+ (doble amenaça).